Støvfilteranlegg

Lühr Filter (www.luehr-filter.de) lager industritekstilfiltre for utskilling av industristøv og nøytralisering av giftige bestanddeler i avgassene. Leveringsprogram omfatter alle bygningsdeler for utskilling av skadestoffer og partikler i filtre, frem til pipen.

Det spesielle med Lühr filtrene er:

- De horisontale eller vertikale, flatslange-filterelementene kombinert med forskjellige, tilgjengelige off-line rensesystem.
- Den garanterte overholdelse av partikkelinnholdet i rengassen.
- Den uvanlig lange levetiden på filterelementene.
- Det minimale plass- og vedlikeholdsbehov.

Prosessen er tørrsorpsjon henholdsvis kondisjonert tørrsorpsjon for utskillelse av skadelige gasskomponenter som HF, H Cl, S Ox og Hg.

Service:

Teknisk rådgivning, anleggsprosjektering, engineering, montasje og igangkjøring og after-sales service for:

- støperier
- forbrenningsanlegg
- sement/kalk/gips
- kjeramikk
- kjemi«ikke-jern» (Al osv)
- stein og jord