IMI startet opp i 1980.

Vi er leverandør av opprednings-, transport- og doseringsutstyr og støvfilter-anlegg (eventuelt med nøytralisering og utskilling av giftige bestanddeler i avgassen) for industrien.Ta gjerne kontakt, og vi håper vi kan hjelpe til med å finne egnet utstyr til deres oppgave.